VEDOMOSTNÝ KVÍZ – PRAVIDLÁ:

1. Súťažiť sa bude v tímoch.
2. V každom tíme budú starší aj mladší hráči (takto bude výsledok súťaže spravodlivý).
3. O víťazovi kvízu rozhodne najvyšší počet bodov.
4. Jednotlivé body získajú hráči po správnom zodpovedaní otázky.
5. Za nesprávnu odpoveď sa body odpočítavajú.
6. Každý hráč musí hrať fér.
7. Hráč, ktorý neprispôsobí svoje správanie bude so svojím tímom vylúčený.
8. Dobrá nálada bude základom dobrej hry.

TEŠÍME SA!

Začiatok je v piatok 21.12.2018 o 18.00 hod v klubovni.