Aktuality

Ďakujeme našim priateľom, podporovateľom, sledovateľom, teda všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľajú na tom, že môžeme naďalej pokračovať v tom čo nás baví. Bez Vás, by rok 2018 nebol taký skvelý.

Počas vianočných prázdnin sme v klubovni strávili nejaký ten čas. Zo 17 dní prázdnin mali mladí zo Žaškova možnosť prísť k nám do klubovne až 8-krát. Teší nás, že nesedeli doma a neprepchávali sa koláčmi, rezňami a šalátom, ale prišli k nám spolu so svojimi kamarátmi.

Veríme, že v roku 2019 si k nám nájde cestu ešte viac mladých ľudí z našej obce a spoločne dokážeme veľké veci!

Informácie o pripravovaných podujatiach nájdete na našej stránke a sociálnych sieťach už čoskoro.

Čítať ďalej

VEDOMOSTNÝ KVÍZ – PRAVIDLÁ:

1. Súťažiť sa bude v tímoch.
2. V každom tíme budú starší aj mladší hráči (takto bude výsledok súťaže spravodlivý).
3. O víťazovi kvízu rozhodne najvyšší počet bodov.
4. Jednotlivé body získajú hráči po správnom zodpovedaní otázky.
5. Za nesprávnu odpoveď sa body odpočítavajú.
6. Každý hráč musí hrať fér.
7. Hráč, ktorý neprispôsobí svoje správanie bude so svojím tímom vylúčený.
8. Dobrá nálada bude základom dobrej hry.

TEŠÍME SA!

Začiatok je v piatok 21.12.2018 o 18.00 hod v klubovni.

Čítať ďalej

Naše občianske združenie spolu so Základnou školou v Žaškove spolupracuje v rámci krúžkov Centra voľného času pri ZŠ. So žiakmi, ktorí navštevujú náš krúžok – KLUB STATOČNÝCH, sme po prvýkrát išli na lezeckú stenu do Zázrivej.
Na úvod dostali žiaci pokyny, ako sa majú správať na stene. Čo všetko je potrebné a na čo nesmú v žiadnom prípade zabudnúť. Na stene sme strávili niekoľko hodín spolu s lezcami z horolezeckého klubu JAMES, ktorí nám venovali svoj čas. Cítili sme sa skvele! Veríme, že na stenu sa čoskoro vrátime.

Za spoluprácu samozrejme ďakujeme ZAS-ke (Zázrivský aktívny spolok)!

Čítať ďalej

V zmysle odst. 3 a 4 čl. 6 Stanov OZ Pravý uhol, Vás pozývame na VALNÉ ZHROMAŽDENIE,
ktoré sa uskutoční

3. novembra 2018 o 17.30 hod v klubovni OZ Pravý uhol.

PROGRAM VALNÉHO ZHROMAŽDENIA:

1. Privítanie účastníkov valného zhromaždenia
2. Zistenie uznášaniaschopnosti
3. Návrh s schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice z valného zhromaždenia
4. Informácia o činnosti a projektoch v roku 2018
5. Informácia o podaných žiadostiach na granty a dotácie
6. Návrh a schválenie interných smerníc občianskeho združenia
7. Návrh a schválenie členského príspevku na rok 2019
8. Služby v klubovni
9. Činnosť a aktivity klubovne PU
10. Spolupráca s inými organizáciami
11. Návrh a schválenie rozpočtu na rok 2019
12. Rôzne
13. Prijatie uznesenia
14. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť.

S pozdravom

SPRÁVNA RADA OZ PRAVÝ UHOL

Čítať ďalej