Dve percentá

Každoročne môžete poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov  v prospech neziskovej organizácie.

O Vaše 2 % zo zaplatenej dane z príjmov sa uchádzame tento rok aj my. Preto budeme radi, ak nás podporíte a tým podporíte našu činnosť a aktivity.

POPIS KROKOV AKO VENOVAŤ 2%:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.

3. Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.