Kontakty

PRAVÝ UHOL, občianske združenie

Sídlo:
PRAVÝ UHOL, o. z.
Roveň 379
027 21  Žaškov

Korešpondenčná adresa:
PRAVÝ UHOL, o. z.
Rekovo 399
027 21  Žaškov

IČO:  504 717 16
E-mail:  pravyuhol@gmail.com

Predseda:  Matúš Krška, mobil: 0902 033 717, e-mail: mkrska1@gmail.com

Projekty a administratíva: Pavol Pikla, mobil: 0918 544 940, e-mail: palo.pikla@gmail.com 

Reprezentačný ples: Monika Súnoková, mobil: 0918 282 246, e-mail: monika.sunokova@gmail.com 

Bankové spojenie:
VÚB, a. s., pobočka Dolný Kubín
IBAN: SK12 0200 0000 0037 8158 2755
BIC: SUBASKBX