Kto sme

PRAVÝ UHOL – je občianske združenie, ktorého členovia aktívne využívajú svoj voľný čas a prostredníctvom rôznych aktivít rozvíjajú svoj pozitívny vzťah k prírode, kultúre a športu. Chceme vytvárať projekty a výzvy, ktoré nás donútia ísť radšej spolu s partiou, známymi, kamarátmi a zažiť niečo nové, ako len tak sedieť doma a hrať počítačové hry. Dávame možnosť mladých sa podieľať na príprave a realizácii aktivít, kurzov, prednášok, podujatí.

Chceme vytvoriť priestory a podmienky na klubovú činnosť pre deti, mladých a ich rodičov v našej obci, kde sa budú mať možnosť spoločne stretnúť, zabaviť, posedieť a porozprávať.  

Veríme, že sa nám podarí do budúcna zorganizovať mnoho zaujímavých aktivít, ktoré budú prínosom nie len pre nás samých, ale hlavne pre našu obec a celú komunitu.

Pri vzniku občianskeho združenia sme si určili priority a prostriedky, ako to chceme dosiahnuť. Tieto môžete nájsť v stanovách nášho občianskeho združenia.

Ďakujeme za akúkoľvek pomoc a podporu.