Žaškov včera a dnes

Vďaka ochote občanov Žaškova sme zozbierali množstvo fotografií z histórie obce. Tie zachytávajú život občanov Žaškova za posledných sto rokov. Všetkým zúčastneným na projekte ďakujeme. História Žaškova je zaujímavá, preto sa jej chceme venovať aj naďalej. V roku 2019 bude projekt pokračovať a veríme, že sa nám podarí získať materiál, vďaka ktorému budeme môcť zachytiť históriu našej obce pre ďalšie generácie.