Otváracie hodiny

Ešte stále máme letné prázdniny. Činnosť klubovne začína od októbra. Zatiaľ si užívajte krásne počasie a žaškovskú prírodu.

Klubovňa sa nachádza v budove Materskej školy v Žaškove na 1. poschodí – zadný vchod.