VALNÉ ZHROMAŽDENIE

V zmysle odst. 3 a 4 čl. 6 Stanov OZ Pravý uhol, Vás pozývame na VALNÉ ZHROMAŽDENIE,
ktoré sa uskutoční

3. novembra 2018 o 17.30 hod v klubovni OZ Pravý uhol.

PROGRAM VALNÉHO ZHROMAŽDENIA:

1. Privítanie účastníkov valného zhromaždenia
2. Zistenie uznášaniaschopnosti
3. Návrh s schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice z valného zhromaždenia
4. Informácia o činnosti a projektoch v roku 2018
5. Informácia o podaných žiadostiach na granty a dotácie
6. Návrh a schválenie interných smerníc občianskeho združenia
7. Návrh a schválenie členského príspevku na rok 2019
8. Služby v klubovni
9. Činnosť a aktivity klubovne PU
10. Spolupráca s inými organizáciami
11. Návrh a schválenie rozpočtu na rok 2019
12. Rôzne
13. Prijatie uznesenia
14. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť.

S pozdravom

SPRÁVNA RADA OZ PRAVÝ UHOL

PRIESKUM – KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

Ako už určite viete, 10. novembra 2018 sa budú konať komunálne voľby v obciach a mestách. Mladí ľudia majú tiež možnosť zapojiť sa. Daj vedieť aký máš postoj k týmto voľbám, čo ťa motivuje, podľa čoho sa rozhodneš a pod. Daruješ max. 7 min.
Uzávierka anonymného prieskumu je 15.9.2018. Za aktivitou stojí Rada mládeže Žilinského kraja. Výsledky budú zverejnené v Mládežníckych novinách.

Ďakujeme!

DOTAZNÍK

DOTAZNÍK – Koncepcia práce s mládežou

Obec Žaškov sa zapojila do projektu, ktorý zastrešuje Asociácia krajských rád mládeže. Cieľom je vytvoriť Koncepciu práce s mládežou. Na to, aby bol tento strategický dokument v obci čo najlepšie pripravený, je potrebné získať informácie hlavne od mladých ľudí vo veku do 30 rokov. Preto Vás chceme poprosiť o vyplnenie nasledovného dotazníka. Vopred ďakujeme!

DOTAZNÍK

Bulharské Double so Žaškovským leskom

SOFIA – Bulharská Sofia je všeobecne športovo veľmi známe mesto, pretože sa tam každý rok konajú rôzne športové podujatia medzinárodnej úrovne. V hlavnom meste Bulharska sa konali Majstrovstvá Európy v pretláčaní rukou, ktorých sa zúčastnila aj naša rodáčka 17 ročná Barbora Bajčiová. Predstavila sa v kategórií do 18 rokov 75 KG plus.

Barbora Bajčiová na európsku scénu vstúpila len minulý rok v máji, kde sa stala v Poľských Katowiciach vicemajsterkou na ľavú ruku a majsterkou na pravú ruku a mnoho ľudí šokovala pretože to bola jej prvá medzinárodná súťaž, na ktorej sa predstavila a mala za sebou len dva tituly majsterky Slovenska. Šok a rozprávkový príbeh pokračoval v septembri v Maďarsku, kde sa stala v Budapešti majsterkou sveta na pravú ruku a na ľavú ostala tesne druhá, kde ju porazila momentálne najlepšia pretekárka na svete z Kazachstanu.

Rok 2018 prebiehal podľa plánov. Pod vedením trénerov Petra Kasana a Daniela Skálu sa svedomito pripravovala na sezónu, kde nenašla premožiteľku a získala tituly v Slovenskom pohári aj na medzinárodných súťažiach, napríklad na veľmi kvalitnom podujatí v českej Ostrave kde ukázala formu a ambície k blížiacim sa Majstrovstvám Európy.

Po dlhej náročnej takmer 18 hodinovej ceste do metropoly Bulharska, Barbora bez problémov navážila a nič nebránilo tomu aby sa pokúsila o niečo, čo sa na Slovensku nepodarí hocikomu a to vyhrať obe svoje kategórie v individuálnom športe. Barbora na izbe bývala aj z rodáčkou z Oravy Natáliou Richterovou a neskoršou šampiónkou na pravú ruku v nižšej váhovej kategórií Dominikou Barošovou.

Pozitívna klíma a príprava sa v kvalifikácií pondelok dopoludnia prejavila a Barbora nedala šancu konkurencií z Turecka, Ruska, Moldavska. Do podvečerného finále sa dostala bez prehry a tak senzácia mohla byť na svete. Dlhé čakanie na finále a náročný tlak na svoju osobu zvládla a pondelok 28.5.2018 sa premiérovo stala Majsterkou Európy na ľavú ruku kde nedala súperke z Turecka žiadnu šancu a získala si aj pozornosť tribún, pretože je všeobecne známe že šport sa robí pre divákov a Barbora je prototyp športovca, ktorý má rád pozornosť.

Druhý deň prebiehala súťaž na Barborinu silnejšiu pravú ruku, ktorú má skutočne silnú o čom vedia už aj v seniorskej kategórií a momentálne patrí všeobecne medzi najväčšie talenty na svete na pravú ruku, kde dokázala vo finále s ruskou súperkou získať zlatú medailu.

V rozhovoroch a ďakovných slovách na sociálnych sieťach reprezentácie sa vyjadrila „Ďakujem za podporu rodine, kamarátom, kolegom z DHZ Žaškov, ľudom zo Žaškova a všetkým , ktorí mi fandili a písali“.