Reprezentačný ples

OZ Pravý Uhol Vás pozýva na

3. REPREZENTAČNÝ PLES

ktorý sa uskutoční 6. februára 2021 o 18:00 hodine v sále Kultúrneho domu v Žaškove.

AKTUÁLNE NIE JE MOŽNÉ REZERVOVAŤ, ANI ZAKÚPIŤ LÍSTOK, INFORMÁCIE ZVEREJNÍME V SEPTEMBRI 2020

O hudbu sa postará DJ PALLO, o fotografie LOOKASY.

Cena vstupenky je 30€ (vstupenka zahŕňa: prípitok, večeru, fľašu vína pre dvoch, polnočnú kapustnicu, koláče, korbáčiky, kávu a citrónovú vodu).

Na plese nebude možné zakúpiť si žiadne alkoholické/nealkoholické nápoje, ani žiadny iný tovar.

V tradičnej tombole na Vás čaká veľa zaujímavých cien. Máte sa na čo tešiť.

Dôležité informácie:

1. Vstupenka je potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi vstup na 3. REPREZENTAČNÝ PLES OZ PRAVÝ UHOL („ďalej podujatie“), konaný dňa 06. 02. 2021 so začiatkom o 18.00 hod v Kultúrnom dome v Žaškove, ktorého organizátorom je PRAVÝ UHOL, o. z.

2. Vstupenku nie je možné vrátiť do predaja. V prípade, ak sa Majiteľ vstupenky nemôže zúčastniť podujatia, Usporiadateľ môže sprostredkovať predaj inému záujemcovi o vstupenku.

3. V cene vstupenky je zahrnuté: prípitok, večera, fľaša vína na pár, kapustnica, citrónová voda, koláče a korbáčiky.

4. Na podujatí nie je možnosť zakúpenia alkoholických, alebo nealkoholických nápojov, ani iného tovaru.

5. Majiteľ vstupenky si môže na podujatie priniesť vlastné jedlá a nápoje.

6. Povinnosti Majiteľa vstupenky:
a) Majiteľ vstupenky je povinný si vstupenku starostlivo uchovať. Je oprávnený využívať služby ponúkané na podujatí.
b) Predložením vstupenky pri vstupe vyjadruje Majiteľ vstupenky súhlas s pokynmi usporiadateľa v mieste konania.

7. Povinnosti usporiadateľa:
a) Usporiadateľ je povinný poskytnúť služby ponúkané na podujatí.
b) Usporiadateľ je povinný informovať Majiteľa vstupenky o zmene, zrušení, náhradnom termíne podujatia, prípadne o mieste a čase vracania vstupného.
c) Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu podujatia, v prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením podujatia.

8. Kúpou vstupenky udeľuje majiteľ vstupenky, ako dotknutá osoba usporiadateľovi Pravý uhol, o. z., Rekovo 399/6, 027 21 Žaškov, IČO: 50471716 súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu vymedzenom v ďalšom odseku.

9. Účasťou na podujatí majiteľ vstupenky udeľuje privolenie na vyhotovovanie, použitie obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov svojej osoby, ktoré budú zverejnené na sociálnych sieťach občianskeho združenia a na internetovej stránke www.pravyuhol.sk, za účelom propagácie podujatia.

10. Súhlas je možné kedykoľvek u usporiadateľa odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu: Pravý uhol, o.z., Rekovo 399/6, 027 21 Žaškov.P