Reprezentačný ples

OZ Pravý Uhol Vás pozýva na 1. Reprezentačný Ples, ktorý sa uskutoční 9. februára 2019 o 18:00 hodine v sále Kultúrneho domu v Žaškove.

O hudbu sa postará DJ PALLO, o fotografie LOOKASY.

Cena vstupenky je 25€. Vstupenka zahŕňa: prípitok, večeru, fľašu vína pre dvoch, polnočnú kapustnicu, koláče, korbáčiky, kávu a citrónovú vodu.

Na plese nebude možné zakúpiť si žiadne alkoholické/nealkoholické nápoje, ani žiadny iný tovar.

V tradičnej tombole na Vás čaká veľa zaujímavých cien. Máte sa na čo tešiť.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

1. Vstupenka je potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi vstup na 1. REPREZENTAČNÝ PLES OZ PRAVÝ UHOL („ďalej podujatie“), konaný dňa 09. 02. 2019 so začiatkom o 18.00 hod v Kultúrnom dome v Žaškove, ktorého organizátorom je PRAVÝ UHOL, o. z.
2. Vstupenku nie je možné vrátiť do predaja. V prípade, ak sa Majiteľ vstupenky nemôže zúčastniť podujatia, Usporiadateľ môže sprostredkovať predaj inému záujemcovi o vstupenku.
4. V cene vstupenky je zahrnuté: prípitok, večera, fľaša vína na pár, kapustnica, citrónová voda, koláče a korbáčiky na stole.
5. Na podujatí nie je možnosť zakúpenia alkoholických, alebo nealkoholických nápojov, ani iného tovaru.
6. Majiteľ vstupenky si môže na podujatie priniesť vlastné jedlá a nápoje.
7. Povinnosti Majiteľa vstupenky:
a) Majiteľ vstupenky je povinný si vstupenku starostlivo uchovať. Je oprávnený využívať služby ponúkané na podujatí.
b) Predložením vstupenky pri vstupe vyjadruje Majiteľ vstupenky súhlas s pokynmi usporiadateľa v mieste konania.
8. Povinnosti usporiadateľa:
a) Usporiadateľ je povinný poskytnúť služby ponúkané na podujatí.
b) Usporiadateľ je povinný informovať Majiteľa vstupenky o zmene, zrušení, náhradnom termíne podujatia, prípadne o mieste a čase vracania vstupného.
c) Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu podujatia, v prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením podujatia.
9. Kúpou vstupenky udeľuje majiteľ vstupenky, ako dotknutá osoba usporiadateľovi Pravý uhol, o. z., Rekovo 399/6, 027 21 Žaškov, IČO: 50471716 súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu vymedzenom v ďalšom odseku.
10. Účasťou na podujatí majiteľ vstupenky udeľuje privolenie na vyhotovovanie, použitie obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov svojej osoby, ktoré budú zverejnené na sociálnych sieťach občianskeho združenia a na internetovej stránke www.pravyuhol.sk, za účelom propagácie podujatia.
11. Súhlas je možné kedykoľvek u usporiadateľa odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu: Pravý uhol, o.z., Rekovo 399/6, 027 21 Žaškov.

TEŠÍME SA NA VÁS!