Žaškov včera a dnes

Milí priatelia,

pred pár mesiacmi vznikla myšlienka, že by sme mohli využiť súčasné moderné technológie a tak trošku spropagovať našu obec Žaškov. Prvotných nápadov bolo viacero. Vyhrala možnosť natočiť krátky film, respektíve niekoľko krátkych videí, ktoré by zachytávali miesta, ľudí, ale aj tradície našej obce.

Budeme radi, ak sa do tohoto projektu zapojí čo najviac mladých z našej obce, ale samozrejme otvorené dvere máme pre každého. Máme tu mnoho fotografov, cestovateľov, grafikov. Každý z nás môže svojím talentom prispieť k tomu, aby video obsahovalo čo najviac záberov a informácií.

Čo je naším cieľom?

Chceme využiť súčasné technológie na to, aby sme zachytili život v Žaškove od minulosti až po dnešok.
Zozbierame čo najväčšie množstvo fotografií, videí, rozhovorov od občanov Žaškova, ktorí sú ochotní sa s nami o ne podeliť.
Vytvoríme krátky film, zachytávajúci krásy našej prírody, život obyvateľov, rozprávanie o histórii a tradíciách, ktoré budú doplnené fotografiami.

Zapožičanie fotografií:

Prosíme Vás, aby ste sa s nami podelili s časťou histórie cez fotografie, ktoré máte u seba doma.
Fotografie nám požičiate, my ich naskenujeme a vrátime naspäť.

POMÔŽTE NÁM ZACHOVAŤ HISTÓRIU A TRADÍCIE

Fotografie (ak poznáte rok kedy bola nasnímaná, respektíve aká udalosť je na nej zachytená doplňte aj túto informáciu) môžete odovzdať označené v obálke na miestach:

PREDAJŇA MADA na IBV
OBECNÝ ÚRAD ŽAŠKOV

alebo nám zavolajte na 0918 544 940 a my sa u Vás po fotografie zastavíme.

Fotografie môžete zaslať aj naskenované na mailovú adresu: pravyuhol@gmail.com

Keď zozbierame všetky podklady, natočíme rozhovory, upravíme a dokončíme, pozývame Vás na

VEREJNÚ PREZENTÁCIU FILMU A VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ

o bližšom termíne Vás budeme vopred informovať.

PLAGÁT